اولین کنفرانس نوآوری در منسوجات و پوشاک کار

خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس): اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و ف ...

19 مرداد 1396 - 13:17

اخبار

کنفرانس ها