شناخت قوانین کشور، عرف جامعه و ذائقه مخاطبان لازمه طراحی پارچه

سیناپرس: توجه به پارچه و پوشاک ضمن اینکه برای رفع نیازهای بشری مهم است، از نظر اقتصادی در توسعه کشورهای جهان نیز اهمیت ویژه ای دارد.

18 بهمن 1396 - 10:44

اولین کنفرانس نوآوری در منسوجات و پوشاک کار

خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس): اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و ف ...

19 مرداد 1396 - 13:17

اخبار

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس