Cardinal Theme

اولین کنفرانس نوآوری در منسوجات و پوشاک کار

خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس): اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و فرهنگ آغاز به کار کرد.

اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و فرهنگ آغاز به کار کرد.
در ابتدای این مراسم، دکتر پروانه قاسمیان دستجردی، مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ در سخنان کوتاهی گفت: امیدواریم این کنفرانس بتواند اهمیت منسوجات و پوشاک کار را در جامعه نشان دهد. پوشاک کار بخش بسیار ویژه و مهمی در مقوله لباس محسوب می شود. هدف از برگزاری کنفرانس این بود که فناوری های نوین و هر آنچه در قرن بیست و یک در این حوزه (منسوجات و پوشاک کار) با آن روبرو هستیم را پوشش دهیم.

قاسمیان دستجردی افزود: دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه هایی که در این حوزه دستی در فناوری های نوین دارند، در برگزاری کنفرانس با ما همکاری کردند و صنایعی که مرتبط با پوشاک کار هستند نیز حمایت های خوبی صورت دادند. برنامه ما این است که این اتفاق ادامه دار باشد و تنها جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

در بخش دیگر این مراسم، دکتر محمدصادق بیجندی، معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان گفت: سازمان همیاری اشتغال دانشجویان 18 سال قبل و زمانی که کسی در کشور دغدغه اشتغال را نداشت، به همت جهاد دانشگاهی تأسیس شد. بعدا این سازمان تغییر مأموریت داد و دضمن حفظ مأموریت قبلی، مأموریت تجاری سازی را نیز برعهده گرفت.

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان افزود: مجموعه جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگی، تجاری سازی فناوری و اشتغال دانشجویان فعال است. اگر از نگاه اشتغال نگاه کنیم، تنها مجموعه ای هستیم که دارای زیست بوم کارآفرینی در کشور هستیم.

بیجندی در توصیف انواع دانشگاه ها گفت: دانشگاه های نسل اول تنها وظیفه آموزش را برعهده دارند؛ دانشگاه های نسل دوم در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت هستند؛ دانشگاه های نسل سوم به آموزش، پژوهش و مهارت آموزی یا به عبارت دیگر، کارآفرینی توجه می کنند و دانشگاه های نسل چهارم جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل دیگر، در شکل دهی آینده جامعه نقش ایفا می کنند.

معاون جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: دانشگاه های نسل سوم، دانشگاه های مهارت آموزی هستند. برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم باید: زیرساخت مدیریت آموزش دانشگاه ها را اصلاح و بروزرسانی کنیم؛ نسبت ها را اصلاح و ارتقاء دهیم، یعنی دانشجویان در رشته های خود جذب بازار کار شوند؛ در عین حال، طرح های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان را اجرا کنیم.

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان عنوان کرد: اتفاق فوق العاده مهمی که در آینده نزدیک برای دانشگاه علم و فرهنگ خواهد افتاد، راه اندازی پارک علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کشور برای نخستین بار در کشور است.

شایان ذکر است، اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ از 25 تا 27 اردیبهشت ماه در محل این دانشگاه برگزار شد.