Cardinal Theme

دومین مسابقه

مسابقه طراحی مانتو جامعه

از ایده تا اجرا

طراحی مانتو جامعه

دومین مسابقه طراحی مانتو با هدف حمایت از تولید داخلی و همچنین ایجاد انگیزه و کار برای دانشجویان طراحی لباس و پارچه برگزار می شود.